ЧЛАНСТВО У СИНДИКАТИМА стање на дан 10.01.2024. године

 

 


НИВО
СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУХ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"А.Д

С. СЛОГА

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

 Београд

1231
1369
3
0
9
6
1

  Панчево

112
51
2
0
0
0
0

  Ваљево

35
78
0
0
0
0
0

  Пожаревац

58
78
1
0
1
0
0

  Смедерево

83
70
0
0
0
0
0

  Шабац

53
58
7
0
0
0
0

  Лозница

38
59
0
0
0
0
0

БЕОГРАД

1610
1763
13
0
10
6
1

  Краљево

189
78
1
0
0
0
0

  Нови Пазар

0
21
10
0
0
0
0

  Крушевац

77
104
0
0
0
0
0

  Крагујевац

252
54
3
0
0
0
0

  Јагодина

47
158
3
0
0
0
0

  Чачак

150
55
3
0
0
0
0

  Ужице

135
78
20
0
0
0
0

КРАГУЈЕВАЦ

850
548
40
0
0
0
0

 Нови Сад

340
80
0
0
0
0
0

 Зрењанин

56
49
1
0
0
0
0

 Кикинда

43
10
2
0
0
0
0

 Сомбор

96
4
2
0
0
0
0

 Сремска
Митровица

77
77
23
0
0
0
0

 Суботица

62
54
8
0
0
0
0

НОВИ САД

674
274
36
0
0
0
0

 Ниш

229
272
40
13
0
0
0

Алексинац

6
4
2
0
0
0
0

 Прокупље

25
31
0
0
0
0
0

 Пирот

15
26
2
0
0
0
0

 Зајечар

0
63
37
0
0
0
0

 Бор

32
30
3
0
0
0
0

 Лесковац

39
53
20
0
0
0
0

 Врање

25
85
18
0
0
0
0

Грачаница

5
46
0
0
0
0
0

Косовска
Митровица

5
20
0
0
0
0
0

НИШ

381
630
122
13
0
0
0

УКУПАН БРОЈ
ЧЛАНОВА
СИНДИКАТА

3515
3215
211
13
10
6
1

Укупно на дан
10.12.2023
године

3502
3194
212
13
9
6
1

Укупно на дан
10.01.2024.

године

3515
3215
211
13
10
6
1

  ПРОЦЕНТУАЛНИ ПРИКАЗ КРЕТАЊА ЧЛАНСТВА УНУТАР  СИНДИКАТА У ОДНОСУ НА ПРЕТХОДНИ МЕСЕЦ

проценат раста /
/
умањења

0,37%
0,66%
-0,47%
0,00%
11,11%
0,00%
0,00%

 

НИВО
СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУХ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"А.Д

С. СЛОГА

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

 
1
2
3
4
5
6
7

БЕОГРАД

1610
1763
13
0
10
6
1

КРАГУЈЕВАЦ

850
548
40
0
0
0
0

НОВИ САД

674
274
36
0
0
0
0

НИШ

381
630
122
13
0
0
0

Укупан број

чланова

синдиката

3515
3215
211
13
10
6
1