ИЗВЕШТАЈ СА 8. СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ

 

  

На 8. седници Управног одбора Фонда солидарности Јединственог Синдиката Телекома Србије, која је одржана 24.01.2024. године, у Београду, у складу са Правилником и Упутством,  одобрене су једнократне помоћи, које су уплаћене на текуће рачуне синдикалних организација, адекватних банака или на текуће рачуне радника код Поштанске штедионице.
Табеларно је дат преглед одобрених помоћи за месец јануар.

.

 

 

Редни број

СИНДИКАЛНА
ОРГАНИЗАЦИЈА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

ИЗНОС У ДИНАРИМА

1.

Нови Сад

Петковић Славиша

42.000,00

2.

Нови Сад

Николић Снежана

42.000,00

3.

Нови Сад

Петковић Стеван

42.000,00

4.

Нови Сад

Ивошевић Светлана

84.000,00

5.

Нови Сад

Радојевић Јован

76.500,00

6.

Сремска Митровица

Божић Јованка

10.500,00

7.

Суботица

Дожаи Матлари Жужана

42.000,00

8.

Сомбор

Танић Слободан

13.250,00

9.

Крушевац

Милојевић Предраг

6.900,00

10.

Крушевац

Милојевић Саша

21.000,00

11.

Чачак

Димитријевић Андријана

7.000,00

12.

Чачак

Симовић Игор

42.000,00

13.

Чачак

Ђуракић Светлана

42.000,00

14.

Чачак

Живановић Гордана

42.000,00

15.

Чачак

Таловић Славко

42.000,00

16.

Чачак

Новаковић Ивана

42.000,00

17.

Краљево

Јакшић Зоран

21.000,00

18.

Ниш

Станчић Зоран

42.000,00

19.

Ужице

Живановић Оливера

84.000,00

20.

Панчево

Златановић Саша

2.800,00

21.

Панчево

Јовчић Јелена

42.000,00

22.

Панчево

Ђурашковић Драго

42.750,00

23.

Крагујевац

Лазић Миодраг

42.000,00

24.

Крагујевац

Дончић Алекса

42.000,00

25.

Крагујевац

Филимоновић Мирјана

30.800,00

26.

Крагујевац

Петровић Милош

42.000,00

27.

Крагујевац

Марковић Саша

16.800,00

28.

Дирекција Предузећа

Јанковић Бранислав

84.000,00

29.

Дирекција Предузећа

Курћубић Љиљана

13.700,00

30.

Дирекција Предузећа

Поповић Данијела

12.600,00

31.

Дирекција Предузећа

Јошиковић Биљана

9.100,00

32.

Дирекција Предузећа

Деспотовић Жана

54.675,00

33.

Дирекција Предузећа

Војновић Маја

14.350,00

34.

Дирекција Предузећа

Здравковић Јована

6.650,00

35.

Дирекција Предузећа

Младеновић Дубравка

21.000,00

36.

Београд

Максимовић Оливера

42.000,00

37.

Београд

Трифуновић Михајло

42.000,00

38.

Београд

Влајковић Дејан

42.000,00

39.

Београд

Тошић Милоје

23.500,00

40.

Београд

Ивковић Марија

11.050,00

41.

Београд

Вељовић Јована

42.000,00

42.

Београд

Миловановић Душан

42.000,00

43.

Београд

Миленковић Драган

42.000,00

44.

Пожаревац

Петровић Стеван

42.000,00

45.

Пират

Соколов Милан

42.000,00

46.

Ваљево

Радојичић Србољуб

42.000,00

47.

Шабац

Мијаиловић Томислав

103.250,00

48.

Шабац

Костић Слађана

5.540,00

49.

Шабац

Породица Савковић

84.000,00

50.

Лесковац

Стајић Горан

32.900,00

51.

Лесковац

Костић Предраг

5.440,00

52.

Лозница

Тешић Предраг

16.800,00

53.

Лозница

Радуловић Томислав

42.000,00

 

 

УПРАВНИ ОДБОР ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈСТС