FITPASS ЗА ЧЛАНОВЕ ЈСТС

 

 

  

 

Због великог интересовања Јединствени Синдикат Телекома Србија је склопио уговор са Fitpass-ом за коришћење спортских објеката на територији целе Србије само за своје чланове. Више информација о услугама и објектима можете пронаћи на сајту www.fitpass.rs
Заинтересовани се опредељују за коришћење услуга Fitpass-а у трајању 3-12 месеци. У овом периоду цена услуге је 2.600,00 динара која је гарантована у току броја месеци за које се члан определи. Члан доставља потписану Изјаву о сагласности за обраду података о личности и попуњену административну забрану контакт особама са територије задуженим за спровођење Fitpass-a који је прослеђују даље на оверу.
Забрана се доставља до 15-ог у текућем месецу за коришћење Fitpass-a за наредни календарски месец (за коришћење Fitpass-а у марту 2024., рок за доставу пријава је 20.02.2024. године). Члан у мејлу доставља е-маил адресу и број мобилног телефона на којем ће се инсталирати Fitpass апликација, као и идентичне податке за додатног члана породице. За додатну чланарину, укупан износ административне забране се обрачунава у двоструком износу.


Контакт особе по територији су :


Територија Београд: Жељко Петковић, 064/6512699, [email protected]
Територија Центар: Зоран Албић, 064/6508642, [email protected]
Територија Север: Александар Батос, 064/6521400, [email protected]
Територија Југ: Маријана Милановић, 064/6541180, [email protected]
Контакт особе у централи ЈСТС:
Наташа Лазаревић, 064/6141120, [email protected] Јелена Јовичић, 060/0551594

 

Изјава о сагласности

Агенција административна забрана Фитпасс

Телеком административна забрана Фитпасс

 

ИНФО ЈСТС

.