ЧЛАНСТВО У СИНДИКАТИМА стање на дан 10.02.2024. године

 

 


НИВО
СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУХ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"А.Д

С. СЛОГА

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

 Београд

1225
1372
3
0
9
2
1

  Панчево

113
50
2
0
0
0
0

  Ваљево

35
77
0
0
0
0
0

  Пожаревац

58
78
1
0
1
0
0

  Смедерево

82
71
0
0
0
0
0

  Шабац

51
58
7
0
0
0
0

  Лозница

39
58
0
0
0
0
0

БЕОГРАД

1603
1764
13
0
10
2
1

  Краљево

189
79
1
0
0
0
0

  Нови Пазар

0
20
12
0
0
0
0

  Крушевац

77
104
0
0
0
0
0

  Крагујевац

252
53
3
0
0
0
0

  Јагодина

47
158
3
0
0
0
0

  Чачак

156
51
3
0
0
0
0

  Ужице

132
79
20
0
0
0
0

КРАГУЈЕВАЦ

853
544
42
0
0
0
0

 Нови Сад

351
82
0
0
0
0
0

 Зрењанин

55
50
1
0
0
0
0

 Кикинда

44
10
2
0
0
0
0

 Сомбор

95
4
1
0
0
0
0

 Сремска
Митровица

77
76
23
0
0
0
0

 Суботица

62
54
8
0
0
0
0

НОВИ САД

684
276
35
0
0
0
0

 Ниш

228
274
39
13
0
0
0

Алексинац

6
4
2
0
0
0
0

 Прокупље

25
32
0
0
0
0
0

 Пирот

15
26
2
0
0
0
0

 Зајечар

0
63
37
0
0
0
0

 Бор

32
30
3
0
0
0
0

 Лесковац

41
54
20
0
0
0
0

 Врање

25
85
17
0
0
0
0

Грачаница

5
46
0
0
0
0
0

Косовска
Митровица

5
20
0
0
0
0
0

НИШ

382
634
120
13
0
0
0

УКУПАН БРОЈ
ЧЛАНОВА
СИНДИКАТА

3522
3218
210
13
10
2
1

Укупно на дан
10.01.2024
године

3515
3215
211
13
10
6
1

Укупно на дан
10.02.2024.

године

3522
3218
210
13
10
2
1

  ПРОЦЕНТУАЛНИ ПРИКАЗ КРЕТАЊА ЧЛАНСТВА УНУТАР  СИНДИКАТА У ОДНОСУ НА ПРЕТХОДНИ МЕСЕЦ

проценат раста /
/
умањења

0,20%
0,09%
-0,47%
0,00%
0,00%
-66,67%
0,00%

 

НИВО
СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУХ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"А.Д

С. СЛОГА

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

 
1
2
3
4
5
6
7

БЕОГРАД

1603
1764
13
0
10
2
1

КРАГУЈЕВАЦ

853
544
42
0
0
0
0

НОВИ САД

684
276
35
0
0
0
0

НИШ

382
634
120
13
0
0
0

Укупан број

чланова

синдиката

3522
3218
210
13
10
2
1