ОДРЖАНА ГОДИШЊА СКУПШТИНА
ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ

 

  

Прва редовна седница Скупштине Јединственог синдиката Телекома Србије одржана је  04.03.2024. године у Кладову. На Скупштини су разматрани извештаји из 2023. године као и програмска документа са плановима за ову годину. Претходна 2023. година је уједно била и изборна година у нашем синдикату, те су због тога и одређене активности биле томе прилагођене. Избори су спроведени у једном демократском духу и након тога се са великим ентузијазмом кренуло у унапређивање рада синдиката. На Скупштини су после врло активне дискусије усвојени Извештај о раду, Извештај о материјално финансијском пословању, Извештај Надзорног одбора, Финансијски план за 2024. годину и Програм активности за период 2024 – 2027 године. Скупштини су присуствовали представници пословодства из Дирекције за људске ресурсе и то: извршни директор за људске ресурсе Драшко Марковић, директор Сектора за нормативу, интерне односе и организацију Дејан Павловић и шеф Службе за интерне односе Иван Исаковић. Директор Марковић је представио активности дирекције на изради буџета у делу за запослене, не само у вези са повећањем зараде, него и свим облицима бонуса и бенефиција који мотивишу раднике на боље остваривање пословних задатака. Делегати су имали прилику да поставе питања у име својих запослених, а директор се највише осврнуо на статус запослених у техници и продаји преко агенција, број и критеријуме за доделу бонуса и унапређења и будуће активности за побољшање материјалног статуса запослених.
Видљива је спремност и опредељеност да се резултати синдикалног рада који нису занемарљиви, још више унапреде.

 

ОДРЖАНА ГОДИШЊА СКУПШТИНА

ОДРЖАНА ГОДИШЊА СКУПШТИНА

ОДРЖАНА ГОДИШЊА СКУПШТИНА

ОДРЖАНА ГОДИШЊА СКУПШТИНА

ОДРЖАНА ГОДИШЊА СКУПШТИНА

 

 

.