ЧЛАНСТВО У СИНДИКАТИМА стање на дан 10.03.2024. године

 

 


НИВО
СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУХ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"А.Д

С. СЛОГА

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

 Београд

1229
1382
3
0
9
2
0

  Панчево

113
50
2
0
0
0
0

  Ваљево

35
77
0
0
0
0
0

  Пожаревац

57
82
1
0
1
0
0

  Смедерево

82
71
0
0
0
0
0

  Шабац

51
60
6
0
0
0
0

  Лозница

39
58
0
0
0
0
0

БЕОГРАД

1606
1780
12
0
10
2
0

  Краљево

188
79
1
0
0
0
0

  Нови Пазар

0
21
12
0
0
0
0

  Крушевац

76
105
0
0
0
0
0

  Крагујевац

252
52
3
0
0
0
0

  Јагодина

47
158
3
0
0
0
0

  Чачак

154
51
3
0
0
0
0

  Ужице

132
78
20
0
0
0
0

КРАГУЈЕВАЦ

849
544
42
0
0
0
0

 Нови Сад

351
80
0
0
0
0
0

 Зрењанин

55
49
1
0
0
0
0

 Кикинда

44
10
2
0
0
0
0

 Сомбор

96
3
1
0
0
0
0

 Сремска
Митровица

77
75
23
0
0
0
0

 Суботица

63
54
8
0
0
0
0

НОВИ САД

686
271
35
0
0
0
0

 Ниш

230
269
38
13
0
0
0

Алексинац

6
4
2
0
0
0
0

 Прокупље

24
31
0
0
0
0
0

 Пирот

15
26
2
0
0
0
0

 Зајечар

0
63
37
0
0
0
0

 Бор

32
29
3
0
0
0
0

 Лесковац

42
53
20
0
0
0
0

 Врање

25
86
17
0
0
0
0

Грачаница

5
45
0
0
0
0
0

Косовска
Митровица

5
20
0
0
0
0
0

НИШ

384
626
119
13
0
0
0

УКУПАН БРОЈ
ЧЛАНОВА
СИНДИКАТА

3525
3221
208
13
10
2
0

Укупно на дан
10.02.2024
године

3522
3218
210
13
10
2
1

Укупно на дан
10.03.2024.

године

3525
3221
208
13
10
2
0

  ПРОЦЕНТУАЛНИ ПРИКАЗ КРЕТАЊА ЧЛАНСТВА УНУТАР  СИНДИКАТА У ОДНОСУ НА ПРЕТХОДНИ МЕСЕЦ

проценат раста /
/
умањења

0,09%
0,09%
-0,95%
0,00%
0,00%
0,00%
-100,00%

 

НИВО
СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУХ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"А.Д

С. СЛОГА

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

 
1
2
3
4
5
6
7

БЕОГРАД

1606
1780
12
0
10
2
0

КРАГУЈЕВАЦ

849
544
42
0
0
0
0

НОВИ САД

686
271
35
0
0
0
0

НИШ

384
626
119
13
0
0
0

Укупан број

чланова

синдиката

3525
3221
208
13
10
2
0