ИЗВЕШТАЈ СА 10. СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ

 

  

На 10. седници Управног одбора Фонда солидарности Јединственог Синдиката Телекома Србије, која је одржана 26.03.2024. године, у Београду, у складу са Правилником и Упутством,  одобрене су једнократне помоћи, које су уплаћене на текуће рачуне синдикалних организација, адекватних банака или на текуће рачуне радника код Поштанске штедионице.
Табеларно је дат преглед одобрених помоћи за месец март.

.

 

 

Редни број

СИНДИКАЛНА
ОРГАНИЗАЦИЈА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

ИЗНОС У ДИНАРИМА

1.

Ваљево

Тешић Катарина

11.200,00

2.

Јагодина

Јеремић Саша

50.000,00

3.

Јагодина

Ђорђевић Предраг

42.000,00

4.

Јагодина

Милановић Александра

50.000,00

5.

Краљево

Ђуровић Марија

21.000,00

6.

Краљево

Боричић Ивана

12.600,00

7.

Крагујевац

Јовановић Стефан

50.000,00

8.

Крагујевац

Павловић Милан

50.000,00

9.

Крагујевац

Попић Тијана

6.000,00

10.

Крагујевац

Филимоновић Мирјана

25.200,00

11.

Крагујевац

Лозо Немања

42.000,00

12.

Крагујевац

Благојевић Александар

42.000,00

13.

Прокупље

Радивојевић Раде

42.000,00

14.

Крушевац

Митић Владимир

50.000,00

15.

Крушевац

Манаиловић Зорица

2.850,00

16.

Ниш

Ђорђевић Братислав

42.000,00

17.

Ниш

Бојић Маја

50.000,00

18.

Ниш

Илић Слађана

14.200,00

19.

Ниш

Тимотијевић Бојан

16.800,00

20.

Ниш

Кеворкиан Ивановић Ивана

50.000,00

21.

Ниш

Миљковић Душица

12.300,00

22.

Београд

Михаиловић Милош

42.000,00

23.

Београд

Николић Марија

13.900,00

24.

Београд

Ашанин Александар

42.000,00

25.

Београд

Антић Оливера

84.000,00

26.

Београд

Матејић Милена

7.300,00

27.

Београд

Томић Бојан

50.000,00

28.

Београд

Крстић Иван

28.500,00

29.

Београд

Давидовић Владимир

17.200,00

30.

Београд

Јоноски Марко

98.000,00

31.

Београд

Бојовић Наташа

42.000,00

32.

Београд

Пенић Дејан

12.600,00

33.

Београд

Марковић Катарина

12.600,00

34.

Нови Сад

Гобељић Ружица

5.600,00

35.

Нови Сад

Врбашки Барбара

50.000,00

36.

Нови Сад

Миливојев Зорана

124.000,00

37.

Суботица

Ђурица Зоран

50.000,00

38.

Суботица

Кауфман Љиљана

42.000,00

39.

Сремска Митровица

Бошњак Биљана

42.000,00

40.

Сомбор

Танић Слободан

42.000,00

41.

Сомбор

Чекић Зоран

11.200,00

42.

Зрењанин

Чолић Нино

18.900,00

43.

Дирекција Предузећа

Миловановић Ружа

42.000,00

44.

Дирекција Предузећа

Качаревић Милена

16.800,00

45.

Дирекција Предузећа

Пауновић Маријана

50.000,00

46.

Дирекција Предузећа

Вардић Татјана

8.400,00

47.

Дирекција Предузећа

Јовановић Снежана

15.300,00

48.

Дирекција Предузећа

Станковић Александра

50.750,00

49.

Дирекција Предузећа

Милошевић Јовановић Невена

50.000,00

50.

Дирекција Предузећа

Јовановић Весна

25.900,00

51.

Дирекција Предузећа

Црњански Анђела

21.400,00

52.

Дирекција Предузећа

Петровић Габријела

6.900,00

53.

Дирекција Предузећа

Гороњић Саша

42.000,00

54.

Дирекција Предузећа

Миљковић Миљана

50.000,00

55.

Дирекција Предузећа

Митић Ксенија

3.800,00

56.

Дирекција Предузећа

Војводић Љиљана

21.000,00

57.

Дирекција Предузећа

Станковић Ангелина

11.100,00

58.

Пожаревац

Микић Силвија

50.000,00

59.

Пожаревац

Гајић Филип

50.000,00

60.

Чачак

Павловић Владимирка

20.300,00

61.

Чачак

Шошић Никола

50.000,00

62.

Панчево

Ђурашковић Драго

42.000,00

63.

Кикинда

Мијаиловић Јасмина

12.600,00

64.

Врање

Манасијевић Љубиша

42.000,00

65.

Шабац

Јовић Дејан

2.800,00

66.

Лесковац

Симоновић Томислав

42.000,00

67.

Лесковац

Букумирић Тања

5.750,00

68.

Лесковац

Стевановић Ана

13.600,00

69.

Пирот

Ђорђевић Зоран

42.000,00

70.

Пирот

Алексић Горан

7.900,00

 

 

 

УПРАВНИ ОДБОР ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈСТС