ЧЛАНСТВО У СИНДИКАТИМА стање на дан 10.04.2024. године

 

 


НИВО
СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
НЕЗАВИСНОСТ

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

 

С. СЛОГА

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

СРТ.
ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА АД

 Београд

1230
1370
3
0
9
2

  Панчево

116
48
2
0
0
0

  Ваљево

34
78
0
0
0
0

  Пожаревац

57
79
1
0
1
0

  Смедерево

82
70
0
0
0
0

  Шабац

51
61
6
0
0
0

  Лозница

39
58
0
0
0
0

БЕОГРАД

1609
1764
12
0
10
2

  Краљево

189
79
1
0
0
0

  Нови Пазар

0
21
12
0
0
0

  Крушевац

76
105
0
0
0
0

  Крагујевац

251
53
2
0
0
0

  Јагодина

47
158
3
0
0
0

  Чачак

154
51
3
0
0
0

  Ужице

134
78
20
0
0
0

КРАГУЈЕВАЦ

851
545
41
0
0
0

 Нови Сад

348
80
0
0
0
0

 Зрењанин

55
49
1
0
0
0

 Кикинда

45
10
2
0
0
0

 Сомбор

96
3
1
0
0
0

 Сремска
Митровица

76
75
23
0
0
0

 Суботица

60
54
8
0
0
0

НОВИ САД

680
271
35
0
0
0

 Ниш

227
268
38
19
0
0

Алексинац

6
4
2
0
0
0

 Прокупље

24
31
0
0
0
0

 Пирот

15
26
2
0
0
0

 Зајечар

0
63
38
0
0
0

 Бор

32
29
3
0
0
0

 Лесковац

42
53
20
0
0
0

 Врање

25
86
17
0
0
0

Грачаница

5
45
0
0
0
0

Косовска
Митровица

5
20
0
0
0
0

НИШ

381
625
120
19
0
0

УКУПАН БРОЈ
ЧЛАНОВА
СИНДИКАТА

3521
3205
208
19
10
2

Укупно на дан
10.03.2024
године

3525
3221
208
13
10
2

Укупно на дан
10.04.2024.

године

3521
3205
208
19
10
2

  ПРОЦЕНТУАЛНИ ПРИКАЗ КРЕТАЊА ЧЛАНСТВА УНУТАР  СИНДИКАТА У ОДНОСУ НА ПРЕТХОДНИ МЕСЕЦ

проценат раста /
/
умањења

-0,11%
-0,50%
0,00%
46,15%
0,00%
0,00%

 

НИВО
СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
НЕЗАВИСНОСТ

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

 

С. СЛОГА

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

СРТ.
ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА АД

 
1
2
3
4
5
6

БЕОГРАД

1609
1764
12
0
10
2

КРАГУЈЕВАЦ

851
545
41
0
0
0

НОВИ САД

680
271
35
0
0
0

НИШ

381
625
120
19
0
0

Укупан број

чланова

синдиката

3521
3205
208
19
10
2