ЧЛАНСТВО У СИНДИКАТИМА стање на дан 10.05.2024. године

 

 


НИВО
СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
НЕЗАВИСНОСТ

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

 

С. СЛОГА

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

СРТ.
ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА АД

 Београд

1227
1365
3
0
9
2

  Панчево

115
48
2
0
0
0

  Ваљево

35
77
0
0
0
0

  Пожаревац

57
80
1
0
1
0

  Смедерево

81
69
0
0
0
0

  Шабац

52
62
6
0
0
0

  Лозница

37
61
0
0
0
0

БЕОГРАД

1604
1762
12
0
10
2

  Краљево

191
79
1
0
0
0

  Нови Пазар

0
21
12
0
0
0

  Крушевац

75
105
0
0
0
0

  Крагујевац

246
52
2
0
0
0

  Јагодина

47
158
3
0
0
0

  Чачак

155
53
3
0
0
0

  Ужице

133
79
20
0
0
0

КРАГУЈЕВАЦ

847
547
41
0
0
0

 Нови Сад

349
79
0
0
0
0

 Зрењанин

55
49
1
0
0
0

 Кикинда

45
10
2
0
0
0

 Сомбор

96
3
1
0
0
0

 Сремска
Митровица

75
75
23
0
0
0

 Суботица

59
54
8
0
0
0

НОВИ САД

679
270
35
0
0
0

 Ниш

225
265
38
19
0
0

Алексинац

6
4
2
0
0
0

 Прокупље

24
31
0
0
0
0

 Пирот

15
26
2
0
0
0

 Зајечар

0
63
38
0
0
0

 Бор

32
29
3
0
0
0

 Лесковац

41
53
19
0
0
0

 Врање

25
86
16
0
0
0

Грачаница

5
45
0
0
0
0

Косовска
Митровица

5
20
0
0
0
0

НИШ

378
622
118
19
0
0

УКУПАН БРОЈ
ЧЛАНОВА
СИНДИКАТА

3508
3201
206
19
10
2

Укупно на дан
10.04.2024
године

3521
3205
208
19
10
2

Укупно на дан
10.05.2024.

године

3508
3201
206
19
10
2

  ПРОЦЕНТУАЛНИ ПРИКАЗ КРЕТАЊА ЧЛАНСТВА УНУТАР  СИНДИКАТА У ОДНОСУ НА ПРЕТХОДНИ МЕСЕЦ

проценат раста /
/
умањења

-0,37%
-0,12%
-0,96%
0,00%
0,00%
0,00%

 

НИВО
СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
НЕЗАВИСНОСТ

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

 

С. СЛОГА

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

СРТ.
ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА АД

 
1
2
3
4
5
6

БЕОГРАД

1604
1762
12
0
10
2

КРАГУЈЕВАЦ

847
547
41
0
0
0

НОВИ САД

679
270
35
0
0
0

НИШ

378
622
118
19
0
0

Укупан број

чланова

синдиката

3508
3201
206
19
10
2