ИЗВЕШТАЈ СА 12. СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ

 

  

На 12. седници Управног одбора Фонда солидарности Јединственог Синдиката Телекома Србије, која је одржана 21.05.2024. године, у Београду, у складу са Правилником и Упутством,  одобрене су једнократне помоћи, које су уплаћене на текуће рачуне синдикалних организација, адекватних банака или на текуће рачуне радника код Поштанске штедионице.
Табеларно је дат преглед одобрених помоћи за месец мај.

.

 

 

Редни број

СИНДИКАЛНА
ОРГАНИЗАЦИЈА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

ИЗНОС У ДИНАРИМА

1.

Нови Сад

Деман Растислав

42.000,00

2.

Нови Сад

Петковић Стеван

42.000,00

3.

Нови Сад

Алијевић Исмет

15.750,00

4.

Сомбор

Бубало Дане

42.000,00

5.

Смедерево

Столић Милица

22.500,00

6.

Смедерево

Танасијевић Ивана

66.400,00

7.

Смедерево

Салатић Александар

42.000,00

8.

Чачак

Војиновић Александар

42.000,00

9.

Чачак

Аничић Биљана

5.600,00

10.

Чачак

Јовановић Јованка

12.000,00

11.

Панчево

Медић Наташа

9.100,00

12.

Бор

Николић Драган

42.000,00

13.

Бор

Милошевић Славица

42.000,00

14.

Ниш

Трајковић Александар

100.000,00

15.

Ниш

Судимац Небојша

37.900,00

16.

Ниш

Стојанов Миљана

50.000,00

17.

Ниш

Филиповић Миљана

28.700,00

18.

Лозница

Јовановић Зоран

23.900,00

19.

Београд

Јовић Драган

42.000,00

20.

Београд

Перић Мирослав

42.000,00

21.

Београд

Ристић Дубравка

42.000,00

22.

Београд

Митић Лидија

42.000,00

23.

Београд

Срећковић Јована

50.000,00

24.

Београд

Томић Петар

13.440,00

25.

Београд

Божић Ивана

98.150,00

26.

Београд

Ратарац Драгољуб

42.000,00

27.

Београд

Кока Мартин

42.000,00

28.

Дирекција Предузећа

Ристић Мирослав

42.000,00

29.

Дирекција Предузећа

Крстић Јасмина

42.000,00

30.

Дирекција Предузећа

Вардић Татјана

12.300,00

31.

Дирекција Предузећа

Врачевић Маја

12.740,00

32.

Дирекција Предузећа

Павловић Биљана

17.300,00

33.

Дирекција Предузећа

Перовић Маратовић Оливера

42.000,00

34.

Дирекција Предузећа

Пејић Драгана

72.150,00

35.

Дирекција Предузећа

Здравковић Светлана

37.800,00

36.

Краљево

Планојевић Дарко

42.000,00

37.

Краљево

Мијаиловић Данијела

50.000,00

38.

Краљево

Јакшић Зоран

17.900,00

39.

Краљево

Боричић Ивана

7.500,00

40.

Крагујевац

Будић Милорад

11.000,00

41.

Пожаревац

Стевановић Драган

17.100,00

42.

Кикинда

Сремчев Јела

42.000,00

43.

Лесковац

Митровић Мирослав

9.600,00

 

 

 

 

УПРАВНИ ОДБОР ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈСТС