ИЗВЕШТАЈ СА 13. СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ

 

  

На 13. седници Управног одбора Фонда солидарности Јединственог Синдиката Телекома Србије, која је одржана 25.06.2024. године, у Београду, у складу са Правилником и Упутством,  одобрене су једнократне помоћи, које су уплаћене на текуће рачуне синдикалних организација, адекватних банака или на текуће рачуне радника код Поштанске штедионице.
Табеларно је дат преглед одобрених помоћи за месец јун.

.

 

 

Редни број

СИНДИКАЛНА
ОРГАНИЗАЦИЈА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

ИЗНОС У ДИНАРИМА

1.

Нови Сад

Ђајић Марко

50.000,00

2.

Нови Сад

Јанковић Бранислава

50.000,00

3.

Нови Сад

Мајкић Радован

74.300,00

4.

Нови Сад

Ступар Никола

13.650,00

5.

Нови Сад

Кирић Јасмина

8.750,00

6.

Нови Сад

Павков Небојша

57.170,00

7.

Зрењанин

Станков Жељко

15.700,00

8.

Зрењанин

Мијовић Ранко

12.600,00

9.

Прокупље

Младеновић Ивана

9.800,00

10.

Врање

Миленковић Томић Валентина

26.900,00

11.

Крушевац

Поповић Страхиња

10.500,00

12.

Крушевац

Лукић Горан

42.000,00

13.

Сомбор

Танић Слободан

12.600,00

14.

Сомбор

Марковић Владимир

19.250,00

15.

Сомбор

Миладиновић Радомир

11.200,00

16.

Ваљево

Рађеновић Лепосава

23.700,00

17.

Чачак

Милић Слободан

42.000,00

18.

Ужице

Туцовић Снежана

16.200,00

19.

Ужице

Пауновић Зорица

50.000,00

20.

Дирекција Предузећа

Анђелковић Марија

12.250,00

21.

Дирекција Предузећа

Поповић Снежана

8.325,00

22.

Дирекција Предузећа

Стефановић Оливера

12.600,00

23.

Дирекција Предузећа

Стојичић Марина

6.500,00

24.

Дирекција Предузећа

Панић Наташа

38.000,00

25.

Дирекција Предузећа

Васиљевић Александар

50.000,00

26.

Дирекција Предузећа

Љубић Мира

17.800,00

27.

Дирекција Предузећа

Маринковић Лидија

16.800,00

28.

Дирекција Предузећа

Делибашић Слађана

17.900,00

29.

Дирекција Предузећа

Пејић Драгана

21.000,00

30.

Бор

Милошевић Славица

12.600,00

31.

Смедерево

Арсенијевић Давид

28.000,00

32.

Шабац

Богојевић Милан

42.000,00

33.

Шабац

Арсеновић Љупко

42.000,00

34.

Шабац

Стајчић Весна

9.100,00

35.

Крагујевац

Славковић Ристић Марија

52.500,00

36.

Београд

Илијевић Драган

84.000,00

37.

Београд

Алимпић Дејан

42.000,00

38.

Београд

Ставрић Душан

50.000,00

39.

Београд

Станојевић Никола

50.000,00

40.

Београд

Цветковић Љубинка

21.700,00

41.

Београд

Планић Александра

126.000,00

42.

Београд

Бачић Љубица

11.100,00

43.

Београд

Марковић Јасмина

10.300,00

44.

Београд

Ружић Милина

16.800,00

45.

Београд

Николић Марија

55.900,00

46.

Београд

Јајчевић Дејан

13.500,00

47.

Ниш

Давидовић Татјана

7.000,00

48.

Краљево

Николић Бранимир

21.000,00

 

 

 

УПРАВНИ ОДБОР ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈСТС