Попуните приступницу

 

Име и презиме:

Стручно звање:

Радно место:

ИД Број у предузећу:

Телефон:

Датум рођења:

Електронска пошта
(E-mail):

Добровољно се пријављујем у ЈСТС
Прихватам права и обавезе утврђене Статутом и Правилницима о раду за ЈСТС
Поштоваћу одредбе Статута ЈСТС ТЕЛЕКОМ СРБИЈЕ да могу бити члан само једне Синдикалне Организације у Предузећу
Сагласан сам да ми се одбије од зараде сваког месеца синдикална чланарина у износу утврђеном Статутом ЈСТС

Након попуњавања и слања електронске приступнице лично ће Вас контактирати синдикални представници ради потписивања приступнице