Синдикална документа

 

 

 

 

 

Приступница

Извештај о раду 2016.

Извештај надзорног одбора

Програм активности ЈСТС за 2017. годину

Статут

ПРАВИЛНИК О МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ