Синдикална документа

 

 

 

 

 

Приступница

Извештај о раду 2017.

Извештај надзорног одбора

Програм активности ЈСТС за 2018. годину

Статут

ПРАВИЛНИК О МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ