ОДРЖАНА РЕДОВНА СКУПШТИНА ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ

 

 

На седници која је одржана 5. марта у Вршцу присуствовали су сви делегати Скупштине, као и представници пословодства, генерални директор Предраг Ћулибрк и директор Дирекције за људске ресурсе Драшко Марковић.
Скупштина је пре свега разматрала програмска документа којима се усмеравају активности синдиката у наредном периоду, са посебним освртом на најактуелнија дешавања која су присутна у самој компанији. Такође, прилика је била и за сумирање резултата у претходном периоду што представља личну карту синдиката. Вођена је динамична дискусија по питању учињеног и оног што нас очекује. Овај период карактеришу промене у руковођењу синдиката, домаћинско понашање у смислу реализације свих програмских активности које је донела скупштина у претходном сазиву, као и финансијска дисциплина која је резултирала великим уштедама. Сва документа која су била предочена скупштини на изјашњавање усвојена су једногласно осим финансијског плана, јер као што је речено поједини чланови скупштине мисле да може да се постигне још чвршћа финансијска дисциплина. Ако имамо на уму да програм активности директно зависи од финансијских прилика онда је више него јасно да реализација истих директно зависи од финансијске ситуације у синдикату.
Као гости скупштине Синдиката представници пословодства су имали прилику да изнесу поједине резултате у пословању и актуелна збивања у компанији која су у интересу запослених као и прилика чланова скупштине за постављање питања на теме које забрињавају наше колеге.
Генерални директор Предраг Ћулибрк у свом обраћању резимирао је пословне активности у 2019. години са освртом на резултате који се одражавају у квантитетима, док се финансијске прилике посматрају кроз призму инвестиционог улагања и аквизиције чији позитивни ефекти се очекују у наредном периоду. Овде се посебно наглашава чињеница на којој инсистира и синдикат, да је палица у рукама менаџмента који мора да интегрише аквизиране кабловске оператере у Телеком Србија и да тај процес мора да се заврши до краја 2020. године. На овај начин би се постигли ти очекивани финансијски ефекти, јер би се објединили процеси планирања, набавки, техничке подршке, логистике, управљања људским ресурсима и другим чиниоцима који тренутно утичу на ефикасност имајући на уму да су то засебна правна лица са аутономном пословном логиком.
Директор за људске ресурсе Драшко Марковић у свом уводном излагању изнео је ефекте побољшања материјалног положаја запослених, као продукт преговора са синдикатима. Такође, представио је обавезе Телекома у примени Закона о агенцијском пословању и по том питању је од стране запослених имао много питања. Синдикат посебну подозривост има на саму законску регулативу, нејасноће и недоречености које дају простора једностраном тумачењу појединих одредби. Оно што је за синдикат важно јесте питање укључивања тих запослених у систем (њихова бројност у односу на законе који су у примени) имајући у виду њихово ангажовање на систематизованим радним местима, да су трошкови ангажовања једнаки стално запосленима имајући у виду обавезе Телекома према агенцији за привремено запошљавање и оно што је главно, привременост њиховог ангажовања. Да би било јасније, лица која су упућена код послодавца корисника по форми свог ангажовања у фирми корисника су запослени на одређено време чије ангажовање по закону о раду може трајати најдуже 24 месеца.
Директор Марковић је појаснио у ком правцу ће се кретати процес оптимизације који је пројектован у трошковном моделу буџета за 2020. годину. Споразумом са синдикатима померена је динамика реализације, а могло се чути да ће пројекција ДОП-а, која је по пословном плану предвиђена за април месец, бити померена за наредни период. Оптимизација за 400 запослених ће се односити на запослене у процесима који нису обухваћени у претходном периоду у складу са пројектом консултанта из 2017. године.
Оно на чему наш синдикат инсистира је то, да пре предузимања било којих радњи треба сагледати процес интеграција зависних друштава и могуће импликације како на радну снагу тако и на могуће трошкове. Након тога треба размотрити модел даљег подстицаја улазно излазне флуктуације у циљу подизања квалификационе структуре запослених и смањењу старосне структуре запослених.
За Јединствени Синдикат Телекома Србије изузетно је важна чињеница, да ћемо настојати у наредном периоду да утичемо на побољшање материјалног положаја запослених, на унапређењу права истих кроз колективно преговарање, омогућити нашим члановима све привилегије које су дефинисане нашим актима и бављењем свим питањима која су важна за нашег члана.

 

 Програм активности ЈСТС за 2020. годину

 

 

 

 


ИНФО ЈСТС